Zorgstructuur

Wij houden rekening met de onderlinge verschillen en behoeften van ieder kind. Onze zorgstructuur staat helder omschreven en wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld. 

De onderwijsbehoeften voor de hoofdvakken rekenen, technisch lezen, spelling en taal worden in kaart gebracht middels het werken met groepsplannen. De instructie en verwerking tijdens de lessen wordt hierop afgestemd. Voor sommige leerlingen wordt een eigen leerlijn (OPP) beschreven. Dit kan voor een of meerdere vakken.  

Wij hanteren het leerlingvolgsysteem van IEP om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen volgen. In principe is er 2 keer per jaar een toetsperiode waarin deze toetsen worden afgenomen. Soms worden individuele leerlingen tussendoor getoetst. Naast de toetsen van IEP maken wij gebruik van de methodegebonden toetsen. In groep 7 wordt de IEP-entreetoets afgenomen en in groep 8 de IEP-eindtoets.
In groep 8 wordt in september ook de NIO afgenomen. Dit doen wij om de leerlingen nog beter te kunnen verwijzen naar het voortgezet onderwijs. 

Iedere leerling krijgt 2 keer per jaar een portfolio mee. Het portfolio bevat werk waar het kind trots op is en het bevat een rapport. Ook de resultaten van de IEP-toetsen zijn op een talentenkaart terug te vinden in het portfolio.