Visie op pedagogisch klimaat

We vinden het belangrijk dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Wij geven kinderen vertrouwen door ze positieve aandacht te geven, door ze te belonen en onze waardering uit te spreken. Het is voor ons belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en dat zij vertrouwen hebben in de leerkrachten. Dat bereiken onze leerkrachten door open, eerlijk, duidelijk en consequent te zijn, door te luisteren naar kinderen en belangstelling te tonen. Wij houden ons aan
duidelijke school- en klassenregels.

Op school werken we volgens de afspraken van de Kanjertraining:
- We vertrouwen elkaar;
- We helpen elkaar;
- We werken samen;
- We hebben plezier;
- We doen mee.

Wij registreren en volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in KIJK! ( peuters en groep 1/2) en Scol (groep 3 t/m 8). Hiernaast werken wij met “Grip op de groep”.