Gezinsspecialist

Wat is schoolmaatschappelijk werk?
Een gezinsspecialist is een ander woord voor schoolmaatschappelijk werk. Het is een laagdrempelige, snelle en effectieve vorm van hulp en ondersteuning binnen de school. De gezinsspecialist kan ouder(s), verzorger(s) adviseren, informeren en kortdurende hulpverlening bieden voor kinderen met gedrags- ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Dit geschiedt in overleg/samenspraak met de intern begeleider en/of leerkracht. Indien nodig verwijst de gezinsspecialist naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Wanneer wordt de gezinsspecialist ingeschakeld?
De gezinsspecialist wordt ingeschakeld als u of de leerkracht zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind, als u vragen heeft over de opvoeding of over situaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan.

Denk hierbij aan:
- Uw kind maakt een trieste indruk, wordt gepest of wil niet naar school.
- Uw kind luistert niet en u heeft alles al geprobeerd.
- Het lijkt wel of uw kind steeds drukker/stiller wordt
- Uw kind maakt veel ruzie.
- U bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding, ziekte e.d.)en u
vraagt zich af hoe uw kind het beste opgevangen kan worden
- U heeft vragen en u weet niet waar en bij wie u moet zijn.
- U voelt zich overbelast.
- U heeft moeite met de Nederlandse cultuur en/of gewoonten

Privacy
De gezinsspecialist gaat vertrouwelijk met uw informatie om zoals beschreven in de beroepscode van het maatschappelijk werk. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan school of derden gegeven.

Wie is de gezinsspecialist?

Mijn naam is Henne Zaalberg en ik ben als gezinsspecialist verbonden aan de school van uw kind. Mocht u na het lezen van bovenstaande contact met mij willen opnemen, dan kunt u dit doen via de intern begeleider/leerkracht van school of rechtstreeks:
Telefoonnummer: 06-55 23 84 89
E-mail: zaalberg@wotschiedam.nl

Voor ouders en verzorgers zijn er geen kosten verbonden aan gesprekken met de gezinsspecialist.