Groep 1/2 B

De belangrijkste informatie van groep 1/2 B op een rijtje.


Algemeen:

Juf Anneke werkt op maandag, dinsdag en woensdag (om de week), juf Dineke werkt op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag.

Juf Marissa is alle dagen van de week aanwezig op school. Zij is ingeroosterd bij beide kleutergroepen. In onze groep is ze op deze dagen een aantal uur aanwezig om te ondersteunen bij het spelen in de groep. Juf Marissa zal juf Anneke en juf Dineke vervangen wanneer zij een bapodag hebben.

 

Onderwijsinhoudelijk/ICT:

In de klas hebben we een aantal standaard hoeken: de computers, de leeshoek, de schrijfhoek, de rekenhoek, de bouwhoek en de huishoek.

Spelend leren staat centraal bij ons in de groep. De kinderen zijn een belangrijke factor in het uitwerken en opzetten van een thema. Een thema beginnen we met een aantal startactiviteiten om de kinderen enthousiast te krijgen. U kunt denken aan een filmpje, een activiteit, toneelstukje, een bezoekje ergens buiten de deur of het voorlezen van een prentenboek.

Met de kinderen wordt een woordweb gemaakt en geïnventariseerd wat ze al weten en wat ze nog willen leren bij dit thema. Vervolgens gaan we met elkaar bespreken welke themahoek(en) we willen en wat we ervoor nodig hebben. Daarna gaan we op zoek naar materialen in de school die we kunnen gebruiken en kijken de kinderen thuis wat ze hebben dat we evt. kunnen gebruiken bij het thema op school. Met uw goedkeuring mag dat dan mee naar school. Dan wordt de hoek samen met de kinderen opgebouwd in de klas. Als er het een en ander verhuisd moet worden in de klas helpt de juf daar natuurlijk bij. Na het spelen evalueren we of de hoek klaar is of dat we nog dingen missen. Dan wordt er een keuzekaartje gemaakt en is de themahoek klaar. Meestal volgt er daarna nog een themahoek die we samen opbouwen en worden er verschillende hoeken aan elkaar gekoppeld. De kinderen denken ook mee over de knutsels die we evt. kunnen maken.

Als we een thema hebben afgesloten met elkaar dan ruimen we het samen op. De kinderen die spullen hebben meegenomen verzamelen hun eigen spullen weer om weer mee naar huis te nemen. Ook zetten we alles weer netjes terug om het weer klaar te hebben voor het volgende thema. Op deze manier zijn de kinderen betrokken bij het thema van het begin tot het eind.

De standaardhoeken (behalve de computers) worden bij elk thema aangepast. In de leeshoek komen boeken van het thema te liggen. In de schrijfhoek liggen woordkaartjes van het thema die nageschreven kunnen worden en in de rekenhoek worden spelletjes neergelegd die een link hebben met het thema. Kortom, alle activiteiten passen bij het thema.

De juf(fen) spelen veel mee en proberen alle kinderen uit te dagen om steeds een stapje verder te komen in hun persoonlijke ontwikkeling. De slo-doelen worden verwerkt in de thema`s en komen allemaal aan bod gedurende de kleuterperiode van uw kind.

Tijdens het spelen wordt er ook veel geobserveerd en de stapjes die uw kind maakt worden in MijnKleuterGroep gezet, het observatiesysteem dat we in de kleutergroepen gebruiken.

In de groep hebben we 2 laptops staan. Op dit moment zijn de programma’s waar de kinderen mee werken gynzy en kleuterportaal. Dit is een keuze op het keuzebord. De kinderen oefenen op hun eigen naam, de kinderen van groep 2 worden gestimuleerd om de computer met regelmaat te kiezen.

Organisatorisch:

Het is fijn als uw kind gymschoenen op school heeft liggen, graag voorzien van naam en een witte zool. Dit voor als we naar het speellokaal gaan op vrijdag.

Dit schooljaar gaan we om de week op woensdag naar de gymzaal van De Erker naar meester Marc. Het zou fijn zijn als uw kind op deze dagen een apart (rug)tasje bij zich heeft met een korte broek en T-shirt erin. Op deze dagen het liefst makkelijke kleding aan doen en geen sieraden. (let vooral op oorbelletjes) Gymkleding is bij kleuters niet echt verplicht, als ze een makkelijke broek aanhebben naar school is dat ook goed.

De gymdagen kunt u vinden op de agenda van socialschools. Deze wordt ingevuld van vakantie tot vakantie, dit omdat de volgorde soms kan veranderen. Het is afhankelijk van de aanwezigheid van de meester.

Mocht er iets zijn of heeft u vragen, dan kunt u ons altijd na schooltijd even aanspreken of mailen dinekepijpers@siko.nl en annekewiese@siko.nl