Onderwijskundige visie

 

Leren in een leerrijke en betekenisvolle omgeving groep 1/2

Het spelend leren krijgt steeds meer vorm op onze school. De kinderen spelen in groep 1/2 veel, niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelprocessen. Kinderen kunnen 80% van de doelen spelend behalen. De leerkracht stelt zich op als begeleider en niet als leider. 
In de grote kring wordt een korte instructie en/of uitleg gegeven aan de hele groep. Daarna worden de kinderen in hun spel gestimuleerd om stappen te maken in hun ontwikkeling, de zone van de naaste ontwikkeling. Daarnaast speelt de leerkracht ook mee in de hoeken om de kinderen middels spel verder te laten ontwikkelen. 
Wij werken met thema`s, een thema is ongeveer van vakantie tot vakantie. Aan de hand van de leerdoelen die vastgesteld zijn, worden activiteiten binnen het thema gezocht om die doelen te bereiken. Samen met de kinderen brainstormen we welke hoeken we in de klas willen gaan maken en wat we verder willen leren bij dit thema. Bij de opbouw van de hoeken spelen de kinderen een grote rol door mee te denken met wat er allemaal nodig is, wat er gemaakt moet worden, waar de hoeken moete komen of wat er meegenomen kan worden van thuis. De opbouw gaat stap voor stap. Als een spelhoek af is wordt vaak het `echte` spel een keer voorgedaan door de juf. Nadat het thema is afgesloten worden de hoeken samen met de kinderen weer afgebroken, ze zijn zich dan ook bewust van het feit dat het dan helaas weer voorbij is. De werkjes die evt. gemaakt zijn worden dan met de kinderen uitgezocht en de mooiste komen dan in hun portfolio. De peuterspeelzaal sluit waar mogelijk aan bij de thema’s van groep 1/2.

Groep 3 t/m 8

In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van methodes voor de verschillende vakgebieden. 
We vinden het belangrijk dat, naast de basisvakken, er aandacht is voor is thematisch werken binnen ons onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met 'Da Vinci'. 'Da Vinci' is de nieuwe eigentijdse methode voor wereldverkenning en staat voor onderwijs vanuit verwondering en betrokkenheid. Tijdens het thematisch werken maken we gebruik van de talenten van iedere leerling, leren we ze verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Bij 'Da Vinci' is er aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschapsvorming, wetenschap & technologie en onderzoekend- en ontwerpend leren. De kinderen leren vanuit hun eigen verwondering onderzoeksvragen te formuleren. D.m.v. verschillende werkvormen zoals een muurkant, presentatie, werkstuk, tentoonstelling etc. gaan zij op zoek naar antwoorden op de vragen. 
Binnen de verschillende thema's die we per jaar behandelen, zullen ook de creatieve vakken een plek krijgen. In onze taalmethode leren we o.a. teksten te schrijven (met steeds een ander doel). Omdat we er vanuit gaan dat kinderen veel leren, als ze weten waarvoor ze het kunnen gebruiken, zullen we komend schooljaar verschillende doelen uit de taalmethode verwerken in ons thema. Meer informatie over da Vinci kunt u lezen op de website: www.davinciacademie.nl.