Groep 5

De belangrijkste informatie van groep 5 op een rijtje. 

Algemeen: 

Mijn naam is John Meesters. Ik ben dit jaar, evenals vorig jaar, de leerkracht van groep 5. Ik ben er van maandag t/m donderdag en op vrijdag staat juf Lisa voor de groep. 

Dit is mijn vijfde jaar op De Wieken. Hiervoor heb ik 29 jaar in Den Haag voor de klas gestaan in verschillende groepen. 

Juf Lisa werkt nu voor het derde jaar op De Wieken. 

Onderwijsinhoudelijk/ICT: 

Wij werken iedere dag aan rekenen, taal en spelling. Bij elk vakgebied zijn er kinderen die de basisinstructie volgen. Kinderen die wat meer uitleg nodig hebben, krijgen extra instructie en kinderen die al wat meer aankunnen, krijgen verdieping aangeboden. 

Daarnaast staan ook technisch en begrijpend lezen op het programma. Voor het vak technisch lezen gebruiken wij de methode Karakter. Het leuke van deze methode is dat er veel samengewerkt kan worden en er aandacht is voor toneellezen. We lezen iedere dag in de klas. 

Begrijpend lezen komt in onze taalmethode aan de orde. Verder maken we ook gebruik van Nieuwsbegrip voor de lessen begrijpend lezen. 

In de middagen werken wij thematisch met de methode Da Vinci. Aan elk thema van deze methode werken wij ongeveer 8 weken. Er worden lessen door de leerkracht gegeven, maar de kinderen gaan ook met elkaar aan het werk om meer over een thema te leren. Hierbij komen ook de expressievakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en drama) aan bod. 

Natuurlijk staan ook de vakken godsdienst, schrijven en verkeer op het rooster. 

Om te zorgen dat we op een zo fijn mogelijke manier met elkaar omgaan, gebruiken we de methode Kanjertraining. 

De kinderen maken regelmatig gebruik van een chromebook om te oefenen aan extra taken van rekenen, taal, spelling en lezen.  

Organisatorisch: 

Huiswerk: 

Dit jaar zal uw kind regelmatig huiswerk krijgen. 

Wekelijks zal uw kind een huiswerkblad van rekenen meekrijgen (bijv. verhaaltjessommen) en thuis moeten oefenen met spelling door middel van BLOON. Ook maken de kinderen wekelijks online huiswerk voor Nieuwsbegrip.  

Zodra er huiswerk gemaakt moet worden, kunt u dit terugvinden in de agenda van Social Schools. 

Het is zeker ook aan te raden om regelmatig (liefst dagelijks) thuis te lezen in een leesboek en de tafels van 1 t/m 10 te blijven herhalen/oefenen. 

Gymles: 

Onze gymles is dit jaar op dinsdagochtend van 09:45 – 11:00 uur. 

Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Dat houdt in dat de kinderen in de ochtendpauze een stuk fruit of groente mogen eten. Denkt u eraan om dit op deze dagen aan uw kind mee te geven? 

Mocht er iets zijn of heeft u vragen, dan kunt u ons altijd na schooltijd even aanspreken of mailen naar johnmeesters@siko.nl en/of lisafeddema@siko.nl