De Wieken in historisch perspectief

De school is in twee fasen gebouwd. De eerste fase betrof de bouw van het grootste deel van het huidige schoolgebouw dat gelegen is aan de Westfrankelandsestraat. Dit was in 1928. Vier jaar later werd de school uitgebreid met een zijvleugel gelegen aan de Jacob van Lennepstraat. De school heette toen de Dr. J.Th. de Visserschool en was genoemd naar minister J. Th. de Visser die in 1917 zorgde voor de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

In de Tweede Wereldoorlog was de school gevorderd door de Duitsers en waren er Duitse soldaten gelegerd. Dit betekende dat de kinderen die er les kregen niet naar hun vertrouwde school konden gaan, maar les kregen op een andere school. In de praktijk betekende dit dat kinderen slechts een halve dag naar school konden, want de schoolbevolking was te groot om de kinderen van twee scholen tegelijkertijd les te geven.

Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn er op de zolder van de school nog oude borden aangetroffen met daarop aanvalsplannen getekend, voorzien van een Duitse tekst om soldaten tactische oorlogsvoering bij te brengen.

Na de oorlog waren er in het schoolgebouw twee scholen gehuisvest, De Visserschool A en De Visserschool B, met elk een eigen schoolhoofd. Elke school had zijn eigen specifieke schoolbevolking die gebaseerd was op sociaal-economische gronden. Het zal omstreeks 1963 zijn geweest dat beide scholen zijn samengevoegd tot één school.

Vanaf de oprichting van de school is voor de instroom van leerlingen de Kiveva ( afkorting van “Kinderen van één Vader“ ) kleuterschool, gelegen aan de Van Beverenstraat, heel belangrijk geweest. Later is de Kiveva kleuterschool verhuisd naar een nieuw gebouw gelegen op de hoek van de Westfrankelandsestraat en de Aleidastraat. Aan de wandversiering aan de kant van de Aleidastraat is dit nog te zien. Later is met het oog op de te vormen basisschool ( 1985 ) de kleuterschool ondergebracht in de Dr. de Visserschool.In 1984 is de school gefuseerd met de Oranje Nassauschool, een andere school van de toenmalige schoolvereniging. Door deze fusie werd de Oranje Nassauschool opgeheven en trokken alle kinderen van die school in bij de Dr. de Visserschool, die vanaf de fusie de naam Prins Mauritsschool kreeg.
Door terugloop van het aantal kinderen moest de school in 1995 fuseren met de Prins Clausschool, een andere school van de toenmalige vereniging, die in de wijk Nieuwland lag. Door deze fusie kreeg de nieuwe school zijn huidige naam De Wieken. Deze naam is bedacht door één van de leerlingen van de school, die op de andere locatie van De Wieken uit het raam kijkend de wieken van de nabijgelegen molen zag draaien. Als de wieken van een molen draaien, betekent dit dat de molen in bedrijf is. Het leek deze leerling een goede naam voor de nieuwe school, waar als de kinderen er zijn de school volop in bedrijf is. Een belangrijk verschil met de vorige fusie was dat beide scholen gehandhaafd bleven en hun eigen specifieke schoolbevolking behielden.

De Wieken nu is een school die vanuit ontwikkelingsgericht werken t/m groep 3, de kinderen via thematisch werken in de midden- en bovenbouw een goede basis wil geven voor het vervolgonderwijs en hun latere leven.