Visie rondom christelijke identiteit

Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool. 
Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. 
Wij werken met de methode” Kind op maandag”. 
Naast de Bijbelverhalen die wij de kinderen vertellen, willen we de christelijke normen en waarden op school aan de kinderen meegeven. Als leerkrachten hebben wij hierin een voorbeeldfunctie. 
Wij zingen in alle groepen christelijke liederen en vieren de christelijke feesten. We beginnen en eindigen de dag met een gebed of lied. 
Rondom de Christelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart/Pinksteren) hebben wij met de hele school een Kind op maandagviering waarin het bijbelthema voor de komende periode wordt toegelicht. 
Wij laten de kinderen in de hogere groepen kennismaken met de overige wereldreligies en leren hen hier respectvol mee om te gaan. Wij gaan ervan uit dat de christelijke visie van de school door een ieder wordt gerespecteerd.

Enkele algemene uitgangspunten:

- Wij hebben respect en waardering voor elkaar en elkaars mening en geloofsuiting;
- Wij lossen problemen op door met elkaar te praten;
- Wij zijn vergevingsgezind; iedereen verdient een tweede kans;
- Wij hebben aandacht en zijn zorgzaam voor de ander;
- Wij gebruiken geen scheldwoorden en lichamelijk geweld.